Video Input Digital

4x 3G-SDI, SMPTE-292/296/424, 10-bit (12-bit input supported)

4x Fiber LC*,  3G-SDI, SMPTE-297, 10-bit

4K/UltraHD 4:2:2 or 4:4:4 (4x BNC or Fiber LC*)

Dual Link 4:2:2, 4:4:4 (2x BNC or Fiber LC*)

Single Link 4:2:2, 4:4:4 (1x BNC or Fiber LC*)

1x HDMI standard type A connector

HDMI v2.0 YCbCr, 4:2:0 only at 4K/UltraHD 50, 59.94, 60

HDMI v1.4b, RGB or YCbCr

 

Video Formats

(4K) 4096 x 2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60

(4K) 4096 x 2160PsF 23.98, 24, 25, 29.97* 

(UltraHD) 3840 x 2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60

(UltraHD) 3840 x 2160PsF 23.98, 24, 25, 29.97*

(2K) 2048 x 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60

(HD) 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60

(HD) 1080i 50, 59.94, 60

(HD) 1080PsF 23.98, 24, 25**, 29.97**

(HD) 720p 50, 59.94, 60